Klimaatrapport 2019

Door een voortdurende focus op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen konden we bij  The JAVA Coffee Company onze ecologische voetafdruk verder verkleinen in 2019 én onze CO2-uitstoot compenseren.

 

1. Berekenen

 

De CO2-footprint wordt berekend door de Carbon Footprint-calculator die is gemaakt door CO2logic voor The JAVA Coffee Company. Deze tool wordt gebruikt door The JAVA Coffee Company en geauditeerd door CO2logic.

In een CO2-voetafdruk van een product worden alle fasen van de levenscyclus van een product in aanmerking genomen. In dit geval begint dit vanaf de productie van de grondstoffen, tot en met de laatste fase van “gebruik” (consumptie) van het product.

 
Methodiek
 

Groene koffiebonen zijn verantwoordelijk voor verreweg de meeste emissies (73%). Infrastructuur is goed voor 10% van de uitstoot. De totale vrachtemissies (in, inter en uit) zijn goed voor 9% van de totale emissies.

Het relatieve energieverbruik on site in 2019 bedraagt 1,61 kWh/ton per kilo koffie. Dit is een afname van 37% ten opzichte van 2018. Deze vermindering wordt grotendeels verklaard door:

 • Ledverlichting op de site in Rotselaar
 • Hogere productie
   

Relatieve emissies excl. LUC (zie verder) zijn 2,51 tCO2e/kg koffie. Dit is een afname van 12% ten opzichte van 2018 en een afname van 8% tegenover basisjaar 2014. Dit komt voornamelijk door:

 • Daling van het energieverbruik, zie hierboven
 • Verandering in koffieoorsprong: land van herkomst beïnvloedt de CO2-intensiteit van koffie (er wordt bijvoorbeeld aangenomen dat Indiase koffie wordt geproduceerd met intensieve anorganische meststof en heeft een hoge emissiefactor)
   

Relatieve emissies (kgCO2e / kg bonen) daalden in 2019 met 11%. Dit komt voornamelijk door:

 • Een verbeterde inkoopprocedure zorgt voor procentueel minder koffie uit landen met hoge emissies. Koffie-emissies tussen landen verschillen door factoren zoals het procestype in dat land (natte of droge verwerking), transportafstanden en gebruik van anorganische mest. De meeste verschillen zijn te wijten aan de laatste factor, namelijk het gebruik van anorganische mest.
 

 

Zo wordt meteen duidelijk dat een groot reductiepotentieel voor The JAVA Coffee Company zit in overschakelen naar aankoop van meer biologische koffie en koffie van locaties waar geen LUC heeft plaatsgevonden.

 
 
 
 
 

LUC emissie

Extra emissiecategorie

Sinds 2019 wordt er rekening gehouden met LUC-emissies in de berekening van onze uitstoot. LUC of Land Use Data geven inzicht in veranderingen in landgebruik die zich de afgelopen 20 jaar hebben voorgedaan.

 
 
 
 
 
 
 

2. Reduceren

 

We bouwen verder aan de weg naar teelt en aankoop van meer biologische koffie om de uitstoot van groene koffie drastisch te verminderen.

Verbeteringen op onze site om het energieverbruik ter plaatse te doen zakken, bv. intuïtieve LED-verlichting, zorgen in de toekomst voor een lager verbruik.


3. Compenseren door offsetting


Onze resterende uitstoot van CO2, die voorlopig onvermijdelijk is, compenseert The JAVA Coffee Company samen met CO2logic.  Zij werken nauw samen met NGO's in ontwikkelingslanden om hen in staat te stellen hun emissiereductieprojecten te financieren via koolstofkredieten. De projecten zouden niet plaatsvinden zonder de steun van die klimaatkredieten.

De gerealiseerde kredieten door The JAVA Coffee Company in 2019 worden ingezet voor projecten in China en Guatemala.

 1. Credits uit non-Fairtrade koffie (86%): 80% China, 20% Guatemala
 2. Credits uit Fairtrade koffie (14%)

 

China: verbeterde cookstoves

In China, meerbepaald Shaanxi, Hubei en Guizhou Provinces, zetten we in op distributie van verbeterde cookstoves.

Dit project zal, naast het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, bijdragen aan de volgende bijkomende voordelen:

 • Sinds het begin van het project is het gebruik van meer dan 450.000 ton steenkool vermeden

 • Minder armoede, aangezien de efficiënte houtkachel de jaarlijkse uitgaven aan brandstoffen vermindert. Huishoudens besparen $37 - $50 voor elke dollar gespendeerd aan de cookstove.
 • Ondervraagde gebruikers van kooktoestellen meldden minder indicatieve symptomen te wijten aan blootstelling aan luchtverontreiniging binnenshuis, inclusief hoesten en oogirritatie.
 • Het project ondersteunt lokale kachelfabrikanten en verdelers bij het groeien van hun ondernemingen.
Verwachte impact op SDG's
Video URL:
Currently supported:

Cookstoves zorgen voor een omschakeling van brandstof door gebruik van overtollige landbouwresten (een 100% hernieuwbare brandstofbron), hernieuwbaar hout, of verbeteren de efficiëntie van steenkoolconsumptie. Ook de planeet vaart er wel bij (minder ontbossing).

 

 

Guatemala: herbossing en instandhouding

Dit project in Guatemala zet in op het verminderen van ontbossing, behoud van biodiversiteit en duurzame ontwikkeling.

Dit project zal, naast het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, bijdragen aan de volgende bijkomende voordelen:

 • Behoud van biodiversiteit
 • Duurzame ontwikkeling voor lokale bewoners
 • Gendergelijkheid door actieve deelname van vrouwen
 • Bijdragen aan een gezond leven
 • Betaling voor ecosysteemdiensten
 • Bescherming van levensonderhoud 
Verwachte impact op SDG's