Duurzaamheid

Een duurzaam beleid dat rekening houdt met mens en wereld

JAVA gelooft in een duurzaam beleid dat rekening houdt met mens en wereld. Producten met de keurmerken Fairtrade, Rainforest Alliance en Bio-producten zijn daar één uiting van. Deze partnerships zorgen op lange termijn voor positieve veranderingen in het leven van koffieboeren en hun gezinnen, hun gemeenschap maar ook voor de ecosystemen waarvan ze afhankelijk zijn.

 
 

Duurzame labels

Fairtrade: een eerlijke prijs voor een eerlijke oogst

Het onafhankelijk Fairtrade keurmerk garandeert dat koffie gecertificeerd is volgens de internationale Fairtrade handelsvoorwaarden. Door het kopen van dit product draag je bij aan betere leef- en werkomstandigheden van boeren in ontwikkelingslanden én ondersteun je de bescherming van het milieu.


Rainforest Alliance: voor het behoud van biodiversiteit

Rainforest Alliance wil de biodiversiteit beschermen door landbouwmethodes, handelspraktijken en consumentengedrag te veranderen. De vermelding van het label op de JAVA verpakkingen geeft dan ook aan dat de gebruikte bonen komen van een landbouwbedrijf dat het certificaat 'Rainforest Alliance Certified™' kreeg.


Bio Organic label: biologische landbouw

Het Europese biolabel geeft aan dat de productie gebeurt volgens de strenge regels van de biologische landbouw, verwerking en verkoop. De criteria van dit label liggen vast in de Europese wetgeving en worden beheerd door de Europese Commissie.

Bij biologische landbouw worden geen kunstmatige meststoffen en chemische pesticiden gebruikt. Genetisch gemodificeerde organismen zijn verboden. Er is veel aandacht voor dierenwelzijn en voor de algemene principes van milieuzorg. Het label geeft aan dat de producten voor 100% afkomstig zijn uit biologische landbouw.

 

CO2-Neutral: berekenen, verminderen en compenseren

CO2logic helpt de effecten van CO2-uitstoot te meten en teniet te doen. Om een productieproces te realiseren dat honderd procent eerlijk én CO2 neutraal is, werd een grondige onafhankelijke audit uitgevoerd op het hele koffieproductieproces. Deze bracht nauwgezet in kaart waar het terugdringen van de voetafdruk mogelijk is.

Bovenop een koffie die een eerlijke prijs voor de boer garandeert, goed is voor het milieu en daarenboven van uitstekende kwaliteit is, wordt onze koffie vanaf juli 2016 klimaatneutraal op de markt gebracht. Wanneer alle koffiedrinkers in ons land kiezen voor een voor klimaatneutrale Fairtrade koffie besparen ze 117.000 ton CO2, wat neerkomt op zo’n 100.000 keer naar New York vliegen.

 

duurzaamheid labels

 

 
 

Duurzaamheid in Rotselaar

Duurzaam ondernemen is bij JAVA-Koffie geëvolueerd tot een bedrijfscultuur.

De inspanningen voor duurzame ontwikkeling trekken we door op alle domeinen waarin we als koffiebrander betrokken zijn. We springen zo efficiënt mogelijk om met energie, van bij de teelt over het produceren, verpakken tot het vervoeren van onze koffie.

 
 
 

Een koffiebranderij met oog voor duurzaam ondernemen

In 2012 openden we een gloednieuwe energie-efficiënte koffiebranderij waarbij bewust aan drie duurzame pijlers werd gewerkt.

 

 • Reduce
  • Gesloten koelcircuits beperken de lozing van koelwater.
  • Gefilterde emissies (geur, rook, enz.) reduceren de CO2-uitstoot.
  • Slimme inrichting van het productieproces beperkt energieverlies.
  • Aluminiumvrije verpakkingsfolie wordt aan lagere temperaturen verwerkt.
  • Lichtere verpakkingsfolie verlaagt zowel het gebruik van grondstoffen als de CO2-uitstoot.

 

 • Reuse
  • Gerecupereerde warmte wordt opnieuw geïnjecteerd in het productieproces.
  • Samengeperst karton en plastic wordt gerecupereerd door papier- en plasticfabrieken

 

 • Recycle
  • Samengeperste koffievliezen vinden als briketten hun weg naar de landbouw.
  • Kartonnen verpakkingen van deels gerecycleerd materiaal